Category Objectius

Un nou format de MEMòRIA d’activitats

Memòria 2018 Anuncis

TERCER OBJECTIU

Potenciar el vincle afectiu entre la mare i l’infant, tenint sempre en compte la figura del pare, present o absent, amb l’objectiu d’afavorir que s’estableixi una relació sana i satisfactòria entre ells.

SEGON OBJECTIU

Generar un espai on cada un d’ells pugui desenvolupar les seves potencialitats afectives i socials: eines que serviran a la mare i al nen per viure la seva història personal des d’un marc psicològic més sa.

Primer Objectiu

Dur a terme una tasca preventiva, formativa i de suport amb els infants i els seus pares, i facilitar-los que incrementin i millorin les competències marentals i parentals i d’aquesta forma optimitzin l’atenció i la relació vers els seus fills i filles.