INTERVENCIÓ PROFESSIONAL

El motiu de la nostra existència és fer de pont entre allò que l’altre vol aconseguir i el camí per arribar-hi. És en aquest punt –i no amb més protagonisme del descrit- que se situa la tasca d’EQMON.

  • Una de les actituds fonamentals que volem mostrar és la confiança en l’altre, perquè serà ell o ella, qui tiri endavant amb la seva vida. Els professionals confiem en les possibilitats de millora dels pares, en els possibles canvis i modificacions que poden fer en les seves conductes que permetran l’adquisició de més habilitats parentals i una major aproximació afectiva amb els fills. “L’educador ha de confiar en el progrés del subjecte de l’educació, creure en la seva evolució personal. La confiança implica un risc perquè demana a l’educador que s’autoexposi lúcidament i sense reserves a la fe en un subjecte de l’educació que mai no s’acaba de mostrar totalment. Malgrat tot, l’educador ha de dipositar una confiança global que abarqui aquesta proporció d’imprevisibilitat creixent” (Pagès, 2005:8).
  • Les respostes que donarà l’altre seran totalment influïdes per la seva història, les haurà construït a partir d’allò viscut, de la seva existència i les condicions que haurà patit, això farà que siguin totalment originals i úniques d’acord amb qui les proposa. Aquesta actitud fonamental del professional estarà reforçant un altre dels valors claus de l’acció socioeducativa: el reconeixement de l’altre. Les famílies en situació de vulnerabilitat, tenen també potencialitats que els serviran per afrontar els obstacles i encarar els canvis necessaris i és a partir d’aquesta promoció de les seves capacitats que s’ha d’iniciar el procés de treball amb ells. (Caixa Proinfància, 2011, López i Escudero, 2003)
  • L’ètica és la ciència basada en el bé de la gent i la no violació dels drets de les persones. Aquest fet té especial rellevància si pensem en el col·lectiu vulnerable amb què treballa l’equip d’EQMON. Les persones a les quals atenem no són conscients dels drets de què disposen per un accés restringit al coneixement que els dificulta la possibilitat de reivindicar i tenir la capacitat de reclamar allò que els pertany. Això obliga als professionals a ser encara més curosos a l’hora d’intervenir o actuar, perquè és en ells que recau l’última responsabilitat per a no violar aquests drets universals. 
  • El treball que es planteja a EQMON, intenta ser quelcom útil per a facilitar la superació d’una situació d’exclusió social, per això mateix és un procés, amb diferents etapes, diverses dificultats, persones diferents que hi entren i hi surten i major o menor protagonisme de l’equip professional que acompanya. L’autonomia és el valor que ens permetrà no perdre mai de vista que els professionals som allà per acompanyar, no per a substituir, ni resoldre. “Cal desmitificar la idea d’una apropiació absoluta de l’educand per part d’un educador totpoderós capaç d’esdevenir un objecte en les seves mans a fi d’obtenir els resultats esperables”(Pagès, 2005:5).
  • En tant que procés, les situacions amb què es troben les famílies no són les mateixes en un inici i en un final, i per tant es requereixen respostes professionals diferents. En algunes de les situacions, l’educador exercirà un paper d’acompanyant de forma més rígida i amb més capacitat de decisió però a mesura que el procés avanci assumirà un paper més secundari per tal de tendir a la major autonomia de la família, tal i com comentàvem. A les mares participants de l’Espai Maternoinfantil els hem de proposar reptes prou allunyats d’elles per a que siguin prou suggerents però al mateix temps que siguin  viables d’atènyer amb el suport professional. Dos aspectes definits tècnicament com a bastida i zona de desenvolupament pròxim per Bruner i Vigotzki.
  • Cal tenir present que les situacions en les quals es troben les famílies de l’Espai Maternoinfantil són molt complexes i que per tant difícilment trobarem una recepta “ideal” adequada que farà que surtin d’aquesta situació de vulnerabilitat. El que caldrà que fem conjuntament, és valorar tot allò que hi afecta i anar-hi donant resposta construint –amb la pròpia mare- nous camins que esdevindran el punt de partida de les millores.
  • Els professionals de l’equip educatiu d’EQMON han de ser reflexius i autocrítics i evitar caure en dinàmiques actuadores. Per a fer-ho es repensen les pràctiques quotidianes, planifiquen i es tornen a plantejar algunes accions per tal de conèixer-se millor a si mateixos i poder crear noves perspectives de treball. Es tracta de mantenir una actitud personal de reflexió crítica intentant ser el més sincer possible, d’utilitzar metodologies cooperatives, formar-se contínuament per a reinventar-se i millorar i reflexionar contínuament sobre pràctica i teoria; en definitiva es tracta de potenciar una professionalitat desenvolupada (Riberas, Vilar i Pujol, 2003).
  • La interdisciplinarietat i complementarietat entre professionals és clau per a un bon treball en equip i una amplitud màxima en les propostes d’acció. Fugim de la  compartimentació i de la segmentació de funcions per tendir a la coresponsabilitat i a la construcció conjunta del coneixement, de les pràctiques, dels plans de treball. Perquè en una situació de gran complexitat no podem pretendre donar resposta a les situacions de vulnerabilitat familiars des de parcel·les de treball, sinó que cal fer-ho des del resultat, nou, de la suma dels professionals disponibles que confien els uns en els altres i que es consideren mútuament imprescindibles (Vilar, 2008). Clau en aquest punt és també el treball en xarxa amb les entitats, associacions o altres professionals amb qui la família està vinculada, especialment amb el tècnic d’atenció primària referent, que vehicula tot el procés desenvolupat.
  • Tendim també a ser cada vegada més curosos i sistemàtics amb els processos d’avaluació interns que facin referència a qualsevol aspecte del recurs. Creem línies de treball clares i instruments útils per tal de fer bones revisions que ens serveixin per a la expansió i millora de la nostra acció socioeducativa. 

Publicat per EQMON, associació pel Quart Món

"El Quart Món" Estem acostumats a pensar, a creure que la pobresa i la misèria són una cosa exclusiva dels països subdesenvolupats, però només cal sortir de casa per veure que això no és així. Sectors cada vegada més amplis de la població es troben en situació de risc i desigualtat. Per això volem intentar combatre algunes d'aquestes situacions atenent unes famílies que sovint ens semblen invisibles.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: